Hans Olsen  Johanne Sørensen  

 
Karen 
 Kirstine 
 Iversen
 

   
Hanne   
   Marie   
   Schwedler
   
Methine   
   Marie   
   Pedersen
   
Laura   
   Marie   
   Johansen
   
Hans   
   Martin   
   Iversen
   
Anna   
   Qvist
   
Jens   
   Karl   
   Iversen
   
Lars   
   Viggo   
   Iversen
   
Svend   
   Iversen
   
Martha   
   Olsen
   
Henry   
   Iversen
   
Hedvig   
   Boesen