Mads 
 Hansen
 
  Marie 
 Hansen
 


  Kristen 
 Pedersen
 
  Ane 
 Marie 
 Pedersen
 


  Christen 
 Christensen
 
  Maren 
 Christensen
 


  Ivert 
 Christensen
 
  Mette Marie 
 Christensen
 
  Hans 
 Olsen
 
  Johanne 
 Sørensen
 
 
Lars Iversen
 
 
Karen Kirstine Iversen
 


 
Henry Iversen
 
  Karen Margrethe Damkjær Iversen 


 Lars Iver Damkjær Iversen  Karen Inger Iversen  

 Jane 
 Damkjær 
 Iversen
 
 Tine 
 Damkjær 
 Iversen
 
 Lene 
 Damkjær 
 Iversen
 

    Rune   
   Damkjær   
   Jørgensen
    Randi   
   Damkjær   
   Jørgensen
    Asger   
   Damkjær   
   Bagger

    Christina   
   Damkjær   
   Dam   
   Hendriksen
    Louise   
   Damkjær   
   Dam   
   Hendriksen