Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Opdateringer

marts

Edith Bergholdt
Laura Bergholdt
Ellen Bergholdt
Kaspar Suadicani
Hugo Suadicani
Lauge Hansen
Eskild Hansen
Konrad Torup
Isolde Lefolii
Laurits Frederiksen
Hjalte Torup
Sif Torup
Gudrun Torup
Louise Torup
Ingeborg Bergholdt
Simon Sabro

februar

Gerda Iversen

flere...

Familietræf igennem 50 år

På årets Familietræf den 26. august 2018 i Hørby Forsamlingshus,
vil vi / jeg gerne præsentere Familien Iversens stamtræ.

 

Siden sidst er der foretaget følgende på Stamtræet:

 • GDPR? | EU persondataforordning‎ træder i kraft maj 2018
   
 • Stamtræet er opdelt således at Lars Iversens søskende
  forsætter på kisserup.stamskoven

 • Alle følsomme persondata er skjult (undtaget foto),
  således at disse kun fremgår ved brug af password
   
 • Alle familiens grene har fået en kontaktperson, mail fremgår ved brug af password
   
 • Enkelte historier er overført fra nedlagte stamtræer, tilhørende Hans Petersen Boesen
  samt fra John Preben Holm og fra Per Emil Holm og Hanne Svare Holm.
   

Med venlig hilsen
Irene og John Holm
Bøtøvej 216
4873 Væggerløse

Mobil 21 28 78 62
jhholm.mail.dk

 

Slægtsforskning og den nye Persondataforordning

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

Vi slægtsforskere har længe spekuleret på, hvad den nye persondataforordning kommer til
at betyde for de oplysninger om andre personer, som vi typisk offentliggør.

Datatilsynet har på en forespørgsel sendt en nærmere beskrivelse af, hvordan de opfatter situationen, og de skriver ”Det kan således umiddelbart forventes, at de samme generelle overvejelser, som fremgår af tilsynets informationstekst om slægtsforskning, ligeledes vil
være relevante efter databeskyttelsesforordningens regler”. Altså, ingen ændring.

For slægtsforskere kan man altså give følgende fortolkninger i forhold til de nuværende regler
og de ændringer, der kommer med persondataforordningen.

   Nulevende personer  Afdøde personer
 Ikke følsomme
 oplysninger

  Kan offentliggøres af
  slægtsforskere, dog har
  personen selv indsigelsesret

 Kan offentliggøres af   slægtsforskere
 Følsomme
 personoplysninger 
 
 Kan alene offentliggøres med   udtrykkeligt samtykke fra den   pågældende person  Kan offentliggøres 10 år   efter, at den pågældende   person er død

  

Som det fremgår af tabellen, kan alle typer af oplysninger
offentliggøres 10 år efter personen er død. 

Ikke følsomme persondata defineres i denne forbindelse som:

Navn

Fødselsdato og -sted

Dødsdato og -sted

Dato for ægteskab

Navn på ægtefælle

Nærmeste familie, evt. i form af familietræ

Øvrige basale stamoplysninger

 

Følgende er at opfatte som følsomme persondata
og kræver udtrykkeligt samtykke for offentliggørelse:

Foto af personen

Trosretning

Adoption

Sociale forhold

Seksuel orientering

Helbredsmæssige forhold

Straffemæssige forhold

Andre rent private forhold

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj, og inden da skal
den være implementeret i dansk lovgivning. Dette sker i øjeblikket i
folketinget, hvor lovforslaget har været igennem 1. behandling.
Endelig vedtagelse forventes først i april/maj.

Vær opmærksom på, at offentliggørelse og brug af informationer

også er omfattet af andre love såsom ophavsretsloven og loven om ”privatlivets fred”.

Denne vejledning er udarbejdet efter de foreliggende oplysninger
og uden juridisk ansvar.

 

Per Andersen / 20. februar 2018 / Revideret 25. maj 2018

 

 

 


 
Billeder
Gry og KlausMadsAsbjørnTove, Karen Lise og JytteLaura Petersen Boesen