Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

flere...

Stamskoven Pro ver. 4.01 (nov. 2016)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

november

Winnie Johansen
Ane Marie Larsen
Christiane Nielsen
Ingeborg Christensdatter
Lars Christensen
Anne Christensdatter
Michael Iversen
Maren Jochumsen
Ole Ivertsen
Ole Ivertsen
Hans Ivertsen
Niels Ivertsen
Christen Ivertsen
Alma Krogh
Marie Hansen
Svend Ejvind Egdal
Ove Bjarne Egdal
Johanne Iversen
Jens Karl Iversen

flere...

Familien Iversen fra Uglerup Huse - Tuse Næs

Karen Kirstine og Lars Iversen samt deres 11 børns familier 
med 449 personer i Danmark, Frankrig, USA og England 

Lars Iversens søskende forsætter på kisserup.stamskoven


Hørby Kirke på Tuse Næs 

 

 


Hørby Kirke afviger på flere måder fra Udby Kirke, der i vidt omfang kan betegnes som en typisk dansk landsbykirke. Kirken i Hørby kan bedre beskrives som en ”herregårdskirke”. Dette forhold er i nutiden ekstra tydeligt ved, at kirken ligger klods op af herregården Hørbygård, mens nogen landsby ved navn Hørby ikke umiddelbart anes i landskabet. Den nuværende bebyggelse med navnet Hørby, der ligger omkring Hørby Færgekro nede ved fjorden syd for Udby, er en moderne afløser for den oprindelige landsby, der lå oppe ved kirken og herregården indtil udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, hvor alle rigets landsbyer gik over fra dyrkningsfællesskab med én samlet bymark til selvstændige udskilte jordlodder. I Hørby blev denne udskiftning ledsaget af en usædvanlig konsekvent udflytning af samtlige byens gårde, hvorefter kun herregården og kirken blev tilbage på den gamle landsbys plads. Faktisk lå der hele 23 bøndergårde og en del huse i Hørby i 1680’erne. Og da der også eksisterede en middelalderlig hovedgård i Udby, samt en stor bispeejet herregård i Mosemark nær Udby, er det ikke kirkens naboskab med Hørbygård alene, der gør Hørby Kirke så speciel. Det er snarere det faktum, at herskabet af en eller anden grund i dette tilfælde tilsyneladende har gjort særlig stor indflydelse gældende på kirkens udformning og indretning.

  

117 års søskende-historie

Fra den første datter blev født hos ægteparret Karen Kirstine og Lars Iversen i Uglerup Huse til den længstlevende døde i 2008, gik der 117 år. 

1.    Hanne Marie Schwedler 1891-1978.
Hun kom som ung pige til København, blev gift med Carl Schwedler og boede i Hvidovre. Hun boede hele sit voksne liv i København.
Efterkommere af Hanne Marie Iversen

2.    Marie Methine Pedersen 1893-1984.
Hun blev en af de første kvinder, der markere­de sig politisk i Holbæk. Hun blev valgt ind i byrådet i 1928 for Socialdemokratiet og blev senere viceborgmester. Hun var drevet af en trang til at hjælpe de svageste i samfundet.
Efterkommere af Methine Marie Iversen

3.    Laura Marie Johansen 1895-1983.
Efter moderens tidlige død tog Laura sin tørn med husførelsen for faderen og yngre søskende. Hun blev gift og flyttede til et husmandssted i Drusebjerg nær Svinninge og senere til en gård i Vallekilde.
Efterkommere af Laura Marie Iversen

4.    Hans Martin Iversen 1897-1986.
Han elskede at gå i Hørby Skole hos førstelærer Martin Attrup. Han boede hele sit voksne liv i England, hvor han gjorde karriere i bankverdener og som direktør for Danish Bacon Company's hovedafdeling i England. Han blev tildelt Ridder af Dannebrog-ordenen for sin indsats.
Efterkommere af Hans Martin Iversen

5.    Jens Karl Iversen 1900-1942.
Han fik tildelt et 10 tønder land statshusmands­brug på Fyn. Ud over landbrug interesserede han sig for skole, politik og bestyrelsesarbejde i husmandsforeningen og eksport­slagteriet. Han var også medlem af Statens Jordlovsudvalg. Højdepunktet var, da han blev formand for de fynske husmænd. Han gjorde sig gældende i Det Radikale Venstre.
Efterkommere af Jens Karl Iversen

6.    Viggo Lars Iversen 1902-1984.
Han kommislære i Hørby Brugsforening og derfra til Holbæk og Omegns Brugsforening og blev uddeler i brugsen i Nr. Jernløse i 1926. Andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Andelsbankens afdeling i Holbæk og var i nogle år næstformand i bankens hoved­bestyrelse.
Efterkommere af Lars Viggo Iversen

7.    Svend Iversen 1904-2008.
Han kom 16 år gammel til England på opfordring af broderen Hans, som var kommet derover otte år i forvejen. Storebror Hans betalte for Svends skolegang i to år. Han blev bankuddannet og var direktør for Danish Bacon Company i Exeter, Sydengland. Han døde som den sidste af de 11 søskende i år, 104 år gammel.
Efterkommere af Svend Iversen

8.    Martha Olsen 1906-1995.
Hun boede hele sit liv på Tuse Næs. Var gift med Christian Olsen, Kisserup. I hendes sidste år boede hun og broderen Henry, efter at de begge var blevet alene, i samme hus i Udby.
Efterkommere af Martha Iversen

9.    Anna Qvist 1908-1998.
Hun blev husbestyrerinde hos sin ældre bror Viggo, da han blev uddeler i Nr. Jernløse Brugsforening. Han var på det tidspunkt ugift. Det var i brugsen, Anna fandt sin kommis, Jacob, som hun blev gift med. De blev uddelerpar i brugsen i Verup ved Dianalund.
Efterkommere af Anna Iversen

10.  Henry Iversen 1909-2000.
Han kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 overtog »Batterigård« i Bognæs. Han boede hele sit liv på Næsset og markerede sig i lokal­samfundet bl.a. som sognerådsformand i Udby Sogn. Sønnen Jørgen Damkjær Iversen overtog Batterigård, i 1978.
Efterkommere af Henry Iversen

11.  Hedvig Boesen 1912-2006.
Som den yngste af pigerne skulle hun blive hjemme for at holde hus for faderen. Siden kom hun til Nord­sjælland på et pensionat og derefter på Ollerup Gymnastikhøj­skole. Hun besøgte sine to brødre i England, og derpå rejste hun til Falster, hvor hun blev gift med Hans og blev gårdmandskone.
Efterkommere af Hedvig Iversen

 

 

De 10 mest brugte efternavn:
Iversen, Hansen, Egdal, Olsen, Christensen, Holm, Damgaard, Schwedler, Anderman, Qvist  


Mest sete personer siden 1. oktober 2017
Christen Christensen   9613   
Karen Lise Møller   8859   
Hedvig Boesen   8653   
Lone Damkjær Larsen   7419   
Kirsten Nielsen   6975   
Mads D. H. Larsen   6924   
Sanne Nielsen   6910   
Stine D. H. Larsen   6799   
Simon Pedersen   6549   
Ida Damkjær Pedersen   6345   
   


Senest fødte børn i familien

  

Ældste fødeår: 1737  
- albummet indeholder 449 personer, 42 historier og 173 billeder.


 Seneste opdateringer

   


Redaktører seneste 7 dage:

John Holm