Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

John Preben Holm
Elly Holm

Historier

Andrea Rasmussen

Andrea var det mest elskelige menneske jeg huske...

Anne Boesen om sit liv

- skrevet i februar 1990 - Min far og mor blev g...

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem

Således var titlen på en artikel i Husmandsalman...

Breve fra Svend Iversen

Brevveksling med lillesøster Hedvig var hjerteli...

En af Holbæks første damer

Marie Methine Pedersen var en af de første kvind...

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder navne på personer, d...

Følte sorg, naar noget ikke lykkedes

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har ...

Gamle Ivert Christensen

Da Hønsehalsen var i sin barndomstid, var Lars...

Gdr. Lars Iversen, Bognæs

Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på ...

Greorkgaard var firlænget med stråtag

Gården var firlænget med stråtag, beliggende lig...

Hanne Schwedler - Født i 1891 og den ældste i børneflokken

Min mormor Hanne Schwedler, født Iversen, var de...

Hans Martin Iversen

Jeg var ældste søn i familien med 3 ældre søstre...

Hans Petersen Boesen

I 1937 købte Hedvig - dengang Iversen - fra Tu...

Henry Iversen

Henry fortæller om sine drengeår, samt i uddrag ...

Hils fra mig derhjemme

Tove Irene Paulsen har skrevet denne dejlige san...

Historien om Chr. Boesen

Christian Boesen blev født på gården i Stouby de...

Inger Boesens beretning om slægtsgården

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, s...

Jens Karl Iversen

I 1925 fik mine forældre, tildelt 10 tdr. land j...

Jens Karl Iversen

I forbindelse med at min mor har bedt mig indskr...

John Martin Iversen

In thanksgiving for the life of John Martin ...

Kidserup Mølle

Brevveksling mellem 2 grene af samme familie fra...

Lars Iversen

Var man født i sidste halvdel af forrige århundr...

Lars Iversens Jordefærd

Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begra...

Laura Marie Johansen

Dette brev skrev Laura til sin søster Marie omkr...

Leveforhold børn på landet.

Skudsmålsbøger, Beskrivelse af kirkebøger, Revse...

Lidt om os fra før 1946

Før 1946 var hjælpen en enepige, ikke en hjemmeh...

Lise og Irene om deres mor

Det hele starter i 1912 hvor vores Mor blev født...

Margaret skriver om sin far

Hans blev født den 11. november 1897 på festdage...

Marie Methine Pedersen

12 år gammel kom Marie ud at tjene, først i omeg...

Min mormor, Martha

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min morm...

Nekrolog over Svend Iversen

Svend Iversen, Holbæk Amts Vestreblad den 7. mar...

Sangen om Tuse Næs

Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder d...

SÅDAN BRYGGER MAN ØL PÅ GAMMELDAWS FACON

Det er ikke mere end godt en snes år siden, at d...

Uddrag af Laura´s breve

Brevene fra Laura til Hedvig og Hans var hjertel...

Uddrag Skudsmaalsbøger

Tyende var medhjælpere, der tjente hos private m...

Uglerup Huse, Tuse Næs

Som det fremgår af familien Iversens historier o...

Viggo Iversen blev Uddeler

Viggo Iversen kom i lære i Holbæk brugsforening,...

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har den 10. marts 1963 været selvstændig mester i 50 år.

H.C. Pedersen fortæller at han er fynbo af fødsel, født i Vormarksmark ved Hesselager, og at han lærte skædderfaget i Skårup. 

Som udlært arbejdede han i Søndersø og var senere tre maaneder på tilskærerskole i København. 

Den faglige baggrund var således i orden, da Pedersen i 1913 etablerede sig som selvstændig i Øster Ulslev, hvilket hans mange kunder gennem årene har kunnet bevidne. 
 

Trods sine 73 år er han stadig aktiv, og han tænker ikke paa at holde op. 

Jeg har altid troet paa, det gode eksempels magt, siger Pedersen, selv om jeg maaske nogle gange har følt, at det ikke forslog. Jeg har været glad for mit arbejde, glad naar det lykkedes, og følt sorg, naar der var ting, der ikke rigtig lykkedes for mig.

Politisk har jeg altid været radikal, og jeg husker, at jeg var med til mødet i Nysted, hvor Saxkjøbingkredsens folketingsmand, A. M. Hansen, blev opstillet første gang. Afholdforeningen har også haft min store interesse, og det glædede mig meget, da Ove Rode indførte sit forbud. Det at være radikal er mere end en politisk indstilling, det er en hensyntagen til andres meninger og respekt for dem.

 

Hvad har et svinekort med en skrædder at gøre 

Af den håndskrevne tekst på bagsiden af dette kort står der: 

DD modtaget et svinekort til låns at levere tilbage i marts måned.

Døllefjelde 7-2-1935  Chr. Christensen

Landmanden kunne således ikke levere 1 svin til slagteriet før skræderen fik penge for udført arbejde.

 

Jytte Hansen, 19-06-2019 15:52:00