Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Hans Petersen Boesen

Historier

Andrea Rasmussen

Andrea var det mest elskelige menneske jeg huske...

Anne Boesen om sit liv

- skrevet i februar 1990 - Min far og mor blev g...

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem

Således var titlen på en artikel i Husmandsalman...

Breve fra Svend Iversen

Brevveksling med lillesøster Hedvig var hjerteli...

En af Holbæks første damer

Marie Methine Pedersen var en af de første kvind...

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder navne på personer, d...

Følte sorg, naar noget ikke lykkedes

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har ...

Gamle Ivert Christensen

Da Hønsehalsen var i sin barndomstid, var Lars...

Gdr. Lars Iversen, Bognæs

Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på ...

Greorkgaard var firlænget med stråtag

Gården var firlænget med stråtag, beliggende lig...

Hanne Schwedler - Født i 1891 og den ældste i børneflokken

Min mormor Hanne Schwedler, født Iversen, var de...

Hans Martin Iversen

Jeg var ældste søn i familien med 3 ældre søstre...

Hans Petersen Boesen

I 1937 købte Hedvig - dengang Iversen - fra Tu...

Henry Iversen

Henry fortæller om sine drengeår, samt i uddrag ...

Hils fra mig derhjemme

Tove Irene Paulsen har skrevet denne dejlige san...

Historien om Chr. Boesen

Christian Boesen blev født på gården i Stouby de...

Inger Boesens beretning om slægtsgården

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, s...

Jens Karl Iversen

I 1925 fik mine forældre, tildelt 10 tdr. land j...

Jens Karl Iversen

I forbindelse med at min mor har bedt mig indskr...

John Martin Iversen

In thanksgiving for the life of John Martin ...

Kidserup Mølle

Brevveksling mellem 2 grene af samme familie fra...

Lars Iversen

Var man født i sidste halvdel af forrige århundr...

Lars Iversens Jordefærd

Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begra...

Laura Marie Johansen

Dette brev skrev Laura til sin søster Marie omkr...

Leveforhold børn på landet.

Skudsmålsbøger, Beskrivelse af kirkebøger, Revse...

Lidt om os fra før 1946

Før 1946 var hjælpen en enepige, ikke en hjemmeh...

Lise og Irene om deres mor

Det hele starter i 1912 hvor vores Mor blev født...

Margaret skriver om sin far

Hans blev født den 11. november 1897 på festdage...

Marie Methine Pedersen

12 år gammel kom Marie ud at tjene, først i omeg...

Min mormor, Martha

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min morm...

Nekrolog over Svend Iversen

Svend Iversen, Holbæk Amts Vestreblad den 7. mar...

Sangen om Tuse Næs

Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder d...

SÅDAN BRYGGER MAN ØL PÅ GAMMELDAWS FACON

Det er ikke mere end godt en snes år siden, at d...

Uddrag af Laura´s breve

Brevene fra Laura til Hedvig og Hans var hjertel...

Uddrag Skudsmaalsbøger

Tyende var medhjælpere, der tjente hos private m...

Uglerup Huse, Tuse Næs

Som det fremgår af familien Iversens historier o...

Viggo Iversen blev Uddeler

Viggo Iversen kom i lære i Holbæk brugsforening,...

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, som har siddet i væggen, der står 1698 på det.

1. Generation på gården:

Vi har ikke navnet på ham, som har bygget gården, den første vi har, er Hans Boesen, han solgte den 1783 til sin søn Jørgen Hansen. 

2. Generation på gården:

Jørgen Hansen som var landsoldat og pligtig til hoveriarbejde. 


3. Generation på gården:

Efter ham kom en svigersøn Hans Olsen fra Idestrup. Han blev gift med datteren Agate og tog navnet Boesen. De fik fem børn, Peder, Jørgen, Ole, Bodil og Katrine. 


4. Generation på gården:

Hans Olsen solgte gården i 1827 til sin svigersøn Frederik Vilhelm Petersen fra Lolland, som blev gift med datteren Katrine. De fik tre børn, Kirstine, Alfred og Hans Peter. 


5. Generation på gården:

Hans Peter overtog gården i 1867 og blev gift med Laura Jensen fra Sjælland. De fik seks børn, Hans, Anne, Aksel, Kathrine, Johanne og Christian.


6. Generation på gården:

Christian blev gift med Marie Simonsen fra Væggerløse og overtog gården i 1937. De fik to børn, Inger og Jens Peter. 

7. Generation på gården:

Jens Peter blev gift med Else Christensen fra Idestrup og overtog gården i 1968, og de fik to børn, Anne-Marie og Ole. 


8. Generation på gården:

Ole Boesen har været gift med Karen Ellerman fra Køge, og har tre børn Anna, Ulrik og Astrid.


Familien Boesens huse i Stouby

Huset Anne Boesen bor i blev bygget til vores forældre, far var bestyrer for sin mor indtil 1937, hvor far overtog gården, og vi flyttede der hen, Farmor og Anne flyttede ind i vores hus.  


Huset jeg bor i blev bygget 1957 til Jens Peter, de han blev gift. De boede der til Jens Peter købte gården i 1968. 

Vi byttede om, de flyttede hen på gården og mor, far og jeg flyttede hen i deres hus. 

Det er bygget på en grund fra Annes Have. 

På hele den grund, hvor begge huse ligger, her der før været et gammelt hus, som blev revet ned og bygget op på Marielyst. 

Da Vilhelm Petersen ikke tog Navnet Boesen, blev børnene kun døbt Petersen, vores farfar købte navnet tilbage.


Af bogen "Danske gårde" bind II fremgår følgende om gården:

Jens Peter Boesen har været på Sydsjælland Landbrugsskole. Han er 7. generation på gården, som han overtog i 1968 fra sine forældre. 

Gården har hørt under Nykøbing F. Hospital, men blev købt fri i 1692. Slægten har så vidt vides boet på gården fra ca. 1700. 

Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 11 ha. 5 ha. ligger på Bøtø Nor. 

Stuehuset er opført 1697 og totalt ombygget i 1953, kvægstalden fra ca. 1900 er senere ombygget, svinestalden fra ca. 1900 er ombygget i 1975, lade og maskinhus fra 1912 er tilbygget i 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, korn og lucerne. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varmt og koldt lufts tørreri samt halmfjernvarme. Maskinstation bruges til roer og høst.

Inger Boesen, 19-06-2019 15:47:50