Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Anne Boesen
Laura Boesen
Hans Peter Boesen

Historier

Andrea Rasmussen

Andrea var det mest elskelige menneske jeg huske...

Anne Boesen om sit liv

- skrevet i februar 1990 - Min far og mor blev g...

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem

Således var titlen på en artikel i Husmandsalman...

Breve fra Svend Iversen

Brevveksling med lillesøster Hedvig var hjerteli...

En af Holbæks første damer

Marie Methine Pedersen var en af de første kvind...

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder navne på personer, d...

Følte sorg, naar noget ikke lykkedes

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har ...

Gamle Ivert Christensen

Da Hønsehalsen var i sin barndomstid, var Lars...

Gdr. Lars Iversen, Bognæs

Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på ...

Greorkgaard var firlænget med stråtag

Gården var firlænget med stråtag, beliggende lig...

Hanne Schwedler - Født i 1891 og den ældste i børneflokken

Min mormor Hanne Schwedler, født Iversen, var de...

Hans Martin Iversen

Jeg var ældste søn i familien med 3 ældre søstre...

Hans Petersen Boesen

I 1937 købte Hedvig - dengang Iversen - fra Tu...

Henry Iversen

Henry fortæller om sine drengeår, samt i uddrag ...

Hils fra mig derhjemme

Tove Irene Paulsen har skrevet denne dejlige san...

Historien om Chr. Boesen

Christian Boesen blev født på gården i Stouby de...

Inger Boesens beretning om slægtsgården

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, s...

Jens Karl Iversen

I 1925 fik mine forældre, tildelt 10 tdr. land j...

Jens Karl Iversen

I forbindelse med at min mor har bedt mig indskr...

John Martin Iversen

In thanksgiving for the life of John Martin ...

Kidserup Mølle

Brevveksling mellem 2 grene af samme familie fra...

Lars Iversen

Var man født i sidste halvdel af forrige århundr...

Lars Iversens Jordefærd

Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begra...

Laura Marie Johansen

Dette brev skrev Laura til sin søster Marie omkr...

Leveforhold børn på landet.

Skudsmålsbøger, Beskrivelse af kirkebøger, Revse...

Lidt om os fra før 1946

Før 1946 var hjælpen en enepige, ikke en hjemmeh...

Lise og Irene om deres mor

Det hele starter i 1912 hvor vores Mor blev født...

Margaret skriver om sin far

Hans blev født den 11. november 1897 på festdage...

Marie Methine Pedersen

12 år gammel kom Marie ud at tjene, først i omeg...

Min mormor, Martha

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min morm...

Nekrolog over Svend Iversen

Svend Iversen, Holbæk Amts Vestreblad den 7. mar...

Sangen om Tuse Næs

Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder d...

SÅDAN BRYGGER MAN ØL PÅ GAMMELDAWS FACON

Det er ikke mere end godt en snes år siden, at d...

Uddrag af Laura´s breve

Brevene fra Laura til Hedvig og Hans var hjertel...

Uddrag Skudsmaalsbøger

Tyende var medhjælpere, der tjente hos private m...

Uglerup Huse, Tuse Næs

Som det fremgår af familien Iversens historier o...

Viggo Iversen blev Uddeler

Viggo Iversen kom i lære i Holbæk brugsforening,...

Anne Wihelmine Petersen Boesen fortæller om sit liv
- skrevet i februar 1990
 
Min far og mor blev gift den 31. marts 1896. Moder var fra Sjælland og vi var 6 søskende, så vi var mange derhjemme på gården.
Vi havde gerne 2 karle og en fodermester, og da vi var mindre een pige i huset, så bordet var fuldt, når vi skulle spise, den gang var der meget mere liv på gårdene end nu, men alting er jo blevet meget nemmere nu, men hvor er hyggen blevet af.
 
Vi var mange børn her i byen, og vi legede meget sammen, der var Slagter Schwensen, han sagde, de havde tre og et halvt dusin.
Fader døde i 1918, jeg var 10 år, min ældste bror Christian var 21 år, så der blev meget for ham at tage sig af, men han klarede det godt og hjalp mor og os søskende på bedste måde.
 
Da vi var konfirmeret, skulle vi blive hjemme og hjælpe til, der var altid meget at bestille, vi havde en stor have at passe, og den skulle være ren, og så var vi mange at vaske om, da skulle vi stå og gnide tøjet på et vaskebræt, nu er det meget nemmere, vi kan bare lægge det ind i maskinen, så ordner den det hele.
Vi skulle også være med til at malke køerne, vi havde vel godt en snes stykker, det kunne fodermesteren ikke klare selv, vi havde engang en pige, som gik og snakkede med sig selv, hun var god til at malke, hun sang hop, hop, hop i takt med at hun malkede, det kunne køerne godt lide. Hun spillede mundharpe når hun gik rundt inde på værelset.
 
Vi slagtede gris, men den gang skulle det jo saltes det meste af det. Den gang var der ikke noget, der hed frostboks, så det skulle vandes ud, inden vi kogte det, ellers var det for salt. 
Vi bryggede også øl, og det gamle øl skulle gemmes til høsten, da blev der drukket meget, når vi var varme og svedte meget.
 
Den gang havde vi heste, og de skulle fodres nogle gange om aftenen, så en af karlene måtte ud og give dem hakkelse og skrå.
Halmen blev skåret på en hakkelsemaskine, som blev trukket med håndkraft. Vi var også med at høste, da blev kornet mejet med selvbinder, så skulle det stilles op i lange rækker, vi havde en god høstmand, som hed Magnus Jepsen, han lærte os, hvordan vi skulle bære os ad, og siden når det var tørt, skulle det køres hjem, så skulle vi lægge læssene. Når vi var færdige med høsten, havde vi høstgilde, og vi legede ude i haven om aftenen, ja der er mange gode minder fra barndommen, vi havde et godt hjem.
 
Vi var ikke så meget ude at tjene hos fremmede, vi skiftedes til at være ude, moder var jo selv.
Christian var på landbrugsskole, og min ældste søster Johanne var på Frederiksborg højskole, og Kathrine var på Vejstrup højskole, og Aksel var på efterskole der ovre, derefter kom han ud at sejle med skoleskibet Georg Stage, han havde lyst til søen, men da han havde sejlet nogle år, kom han med et skib, der sejlede til Amerika, der gik han i land og var derovre i 8 år.
 
Jeg var på Brøderup højskole, hvor min broder Hans også var vinteren efter, jeg havde været der.
Jeg var et halvt år i Hyllinge hos mors morbroder, han havde været dyrlæge, men fik hjerneblødning og var lammet i den ene side, han havde en ugift datter, som var hjemme og passede ham.
Så var jeg på Holbæk Hushold-ningsskole på et tre ugers kursus.
 
Da min broder Christian, som var forlovet med Marie Simonsen, skulle giftes, regnede Christian ud, at der kunne bygges et bus, vi havde en stor have henne i byen, hvor der havde ligget et gammelt bus, hvor der havde boet lejefolk, det købte Johannes Simonsen, rev det ned og flyttede det til Stovby Klit og byggede et sommerhus.
Der blev så bygget et nyt hus til Marie og Christian, da de skulle giftes, for Christian mente, at så kunne moder og vi børn, der ikke var konfirmeret, blive noget længere på gården.
 
Christian gik så hjemme og bestyrede gården, indtil han overtog den i 1954, så byttede vi om, så flyttede mor og jeg hen i Huset, Kathrine flyttede med faster ned i hendes hus, som lå lige neden for gården, Faster havde været hos os i tre år, hun var syg og kunne ikke klare sig selv, hun havde haft hjerneblødning. Kathrine var heller ikke rask, det endte med, at Kathrine og faster kom hen hos moder og mig.
 
Imidlertid kom Johannes Hemmingsen og tog Kathrine fra os. Det var kun godt, at Kathrine fik en mand, vi var for mange kvinder sammen.
 
Tre år efter døde mor i 1945 og faster i 1948, så var jeg ene tilbage.
Mine Søskende var meget gode ved mig, først fik jeg moders hus og siden fasters, det lejede jeg ud i nogle år, men solgte det så, det var ikke til at have to huse.
 
I 1963 kom jeg ned hos Kathrine, hun var ikke rask, og hendes pige var heller ikke, så hun var rejst. Så en dag kørte jeg ned for at hjælpe Kathrine, men det blev til fjorten år, jeg nænnede ikke at tage fra Kathrine, hun døde i 1977. Jeg blev hos Johannes sommeren efter, men så tog jeg hjem til mit hus.
 

Jeg er nu den eneste tilbage af os søskende. 

John Holm, 24-04-2019 12:46:36