Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Henry Iversen
Karen M. D. Iversen
Jørgen Damkjær Iversen
Lars Iver Damkjær Iversen
Arne Damkjær Iversen
Kirsten Damkjær Nielsen

Historier

Andrea Rasmussen

Andrea var det mest elskelige menneske jeg huske...

Anne Boesen om sit liv

- skrevet i februar 1990 - Min far og mor blev g...

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem

Således var titlen på en artikel i Husmandsalman...

Breve fra Svend Iversen

Brevveksling med lillesøster Hedvig var hjerteli...

En af Holbæks første damer

Marie Methine Pedersen var en af de første kvind...

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder navne på personer, d...

Følte sorg, naar noget ikke lykkedes

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har ...

Gamle Ivert Christensen

Da Hønsehalsen var i sin barndomstid, var Lars...

Gdr. Lars Iversen, Bognæs

Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på ...

Greorkgaard var firlænget med stråtag

Gården var firlænget med stråtag, beliggende lig...

Hanne Schwedler - Født i 1891 og den ældste i børneflokken

Min mormor Hanne Schwedler, født Iversen, var de...

Hans Martin Iversen

Jeg var ældste søn i familien med 3 ældre søstre...

Hans Petersen Boesen

I 1937 købte Hedvig - dengang Iversen - fra Tu...

Henry Iversen

Henry fortæller om sine drengeår, samt i uddrag ...

Hils fra mig derhjemme

Tove Irene Paulsen har skrevet denne dejlige san...

Historien om Chr. Boesen

Christian Boesen blev født på gården i Stouby de...

Inger Boesens beretning om slægtsgården

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, s...

Jens Karl Iversen

I 1925 fik mine forældre, tildelt 10 tdr. land j...

Jens Karl Iversen

I forbindelse med at min mor har bedt mig indskr...

John Martin Iversen

In thanksgiving for the life of John Martin ...

Kidserup Mølle

Brevveksling mellem 2 grene af samme familie fra...

Lars Iversen

Var man født i sidste halvdel af forrige århundr...

Lars Iversens Jordefærd

Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begra...

Laura Marie Johansen

Dette brev skrev Laura til sin søster Marie omkr...

Leveforhold børn på landet.

Skudsmålsbøger, Beskrivelse af kirkebøger, Revse...

Lidt om os fra før 1946

Før 1946 var hjælpen en enepige, ikke en hjemmeh...

Lise og Irene om deres mor

Det hele starter i 1912 hvor vores Mor blev født...

Margaret skriver om sin far

Hans blev født den 11. november 1897 på festdage...

Marie Methine Pedersen

12 år gammel kom Marie ud at tjene, først i omeg...

Min mormor, Martha

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min morm...

Nekrolog over Svend Iversen

Svend Iversen, Holbæk Amts Vestreblad den 7. mar...

Sangen om Tuse Næs

Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder d...

SÅDAN BRYGGER MAN ØL PÅ GAMMELDAWS FACON

Det er ikke mere end godt en snes år siden, at d...

Uddrag af Laura´s breve

Brevene fra Laura til Hedvig og Hans var hjertel...

Uddrag Skudsmaalsbøger

Tyende var medhjælpere, der tjente hos private m...

Uglerup Huse, Tuse Næs

Som det fremgår af familien Iversens historier o...

Viggo Iversen blev Uddeler

Viggo Iversen kom i lære i Holbæk brugsforening,...

Henry Iversen

 

Henry fortæller om sine drengeår

- samt i uddrag fra "Elektriciteten kommer til Nordvestsjælland"
udgivet af NVE.

Jeg var den næstyngste i flokken, kan fortælle om en noget anden barndom end den, vi kender til i dag, men bestemt lykkelig.

Allerede inden skolegangen hjalp han, som alle øvrige børn havde gjort, med til at muge ud under dyrene. Da skolen startede, for Henrys vedkommende i syvårsalderen, havde han stadig disse pligter at passe, og som årene gik, og han blev større og stærkere, kom andre til. Det kunne om sommeren f.eks. være at hjælpe med ved tørvearbejdet. Tørven blev brugt som opvarmning, først og fremmest i kakkelovnen, men også i brændekomfuret.

Henry Iversen, der er den yngste af sønnerne, kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 selv overtog en mindre gård på 25 tdr. land i Bognæs, "Batterigård". Han var ikke vant til moderne bekvemmeligheder som elektricitet og el-drevne maskiner hjemmefra, og fik ikke selv installeret elektricitet førend i 1950.

Da han fik elektricitet så relativt sent, måtte det daglige arbejde fortrinsvis gøres ved hjælp af håndkraft. Således f.eks. malkning. Under krigen, hvor det kneb med at få petroleum til lamperne, blev manglen på stearinlys efterhånden mærkbar. Til sidst måtte de finde lysestumperne fra juletræet frem og bruge dem i staldene, når der skulle malkes. Men det kneb gevaldigt med at finde frem til køerne.
Efter at elektriciteten var indlagt, fik de efterhånden anskaffet sig de forskellige hjælpemidler, der lettede en del af de arbejdskrævende opgaver, f.eks. roevaskning.

Henry Iversen døde i 2003, en af sønnerne har overtaget gården. 

 

 Udskriv eller Gem denne historie

 Til top

John Holm, 22-04-2007 12:10:48