Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Historier

Lise og Irene om deres mor

Det hele starter i 1912 hvor vores Mor blev født på Tuse Næs, som den sidste ud af en stor søskendeflok.
Lise og Irene

Greorkgaard var firlænget med stråtag

Gården var firlænget med stråtag, beliggende lige udenfor Gedser by, til jordarealet tilhørte der byjord, samt sandjord ved Gedesby strand.
John holm

Hanne Schwedler - Født i 1891 og den ældste i børneflokken

Min mormor Hanne Schwedler, født Iversen, var den ældste i søskendeflokken fra Tuse Næs.
Ellen Bjarnø

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem

Således var titlen på en artikel i Husmandsalmanak for året 1910. Beretning til Nationalmuseets bog "Herregårdsliv" skrevet af Marie Pedersen omkring 1973.
John Holm

Jens Karl Iversen

I 1925 fik mine forældre, tildelt 10 tdr. land jord, udstykket fra herregården "Hannesborg" på Østfyn, og der opførte de et statshusmandsbrug.
Ruth Runekilde Egdal

Hils fra mig derhjemme

Tove Irene Paulsen har skrevet denne dejlige sang i 1973, den blev sunget ved 25 års jubilæumsfesten den 15. august 1993.
John Holm

Leveforhold børn på landet.

Skudsmålsbøger, Beskrivelse af kirkebøger, Revselsret og afskaffelse heraf. Børns leveforhold på landet.
Wikipedia m. flere

Sangen om Tuse Næs

Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder det, en frugtbar og naturskøn halvø med Holbækfjorden til syd og Lammefjorden mod nord.
John Holm

Viggo Iversen blev Uddeler

Viggo Iversen kom i lære i Holbæk brugsforening, som 24 årig ønskede han at blive selvstændig og overtog stillingen som uddeler i Nr. Jernløse brugsforening
John Holm

Kidserup Mølle

Brevveksling mellem 2 grene af samme familie fra Tuse Næs.
Jørgen V. Nielsen

Uglerup Huse, Tuse Næs

Som det fremgår af familien Iversens historier og sange, er det Tuse Næs der står dem nær, det er der de har deres rødder, det vil vi aldrig glemme.
John Holm

Hans Martin Iversen

Jeg var ældste søn i familien med 3 ældre søstre og senere 4 yngre brødere og 3 yngre søstre. 11 børn ialt indenfor 21 år.
John Holm

John Martin Iversen

In thanksgiving for the life of John Martin Iversen 28th May 1938 - 4th August 2013 Requiem Mass at the Church af St_Eustache. Paris.
Simon Martin Anderman

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder navne på personer, der fæstede ejendomme tilhørende godser, samt en vurdering af de bortfæstede ejendomme.
John Holm

Breve fra Svend Iversen

Brevveksling med lillesøster Hedvig var hjertelige, kontakten udveksler familieforhold og funderinger over tidens vilkår for Svends "nye" hjemland i årene.
Uddrag af Svend Iversens breve

Margaret skriver om sin far

Hans blev født den 11. november 1897 på festdagen for Martin of Tours; han havde tre ældre søskende & levede i en enkel, hårdtarbejdende & kærlig familie.
Margaret Mary Anderman

Laura Marie Johansen

Dette brev skrev Laura til sin søster Marie omkring 1973. Anledningen var Maries arbejde med Nationalmuseets bog "Herregårdsliv".
John Holm

Jens Karl Iversen

I forbindelse med at min mor har bedt mig indskrive ovenstående beretning, viste hun mig udsnit af den samlede udgivelse af det omtalte Husmandsblad.
Svend Ejvind Egdal

Lars Iversen

Var man født i sidste halvdel af forrige århundrede og vokset op på landet, blev man uundgåeligt præget af højskole- og andelsbevægelsens tanker og ideer.
John Holm

Min mormor, Martha

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min mormor, Martha, som jeg husker hende.
Anne M. Henriksen

Henry Iversen

Henry fortæller om sine drengeår, samt i uddrag fra "Elektriciteten kommer til Nordvestsjælland" udgivet af NVE.
John Holm

Gdr. Lars Iversen, Bognæs

Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på Holbæk Amtssygehus, hvor han har ligget alvorligt syg det sidste Par Maaneder.
Kirsten og Ingolf Nielsen

En af Holbæks første damer

Marie Methine Pedersen var en af de første kvinder, der markerede sig politisk i Holbæk.
John Holm

Uddrag Skudsmaalsbøger

Tyende var medhjælpere, der tjente hos private mennesker. Tyende fik stemmeret i 1915. Lov om Tyende ophørte i 1921.
John Holm

Lars Iversens Jordefærd

Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begraves i Gaar fra Højby Kirke.
Kirsten og Ingolf Nielsen

Gamle Ivert Christensen

Da Hønsehalsen var i sin barndomstid, var Lars Iversens fader, gamle Ivert Christensen opsynsmand ved den vordende skov.
John Holm

Nekrolog over Svend Iversen

Svend Iversen, Holbæk Amts Vestreblad den 7. marts 2008
Holbæk Amts Vestreblad

Marie Methine Pedersen

12 år gammel kom Marie ud at tjene, først i omegnen, senere i Holbæk, da hun var spinkel og ikke egnede sig til landbrugsarbejde.
John Holm

Historien om Chr. Boesen

Christian Boesen blev født på gården i Stouby den 20. februar 1897 som den ældste af 6 børn.
John Holm

Anne Boesen om sit liv

- skrevet i februar 1990 - Min far og mor blev gift den 31. marts 1896. Moder var fra Sjælland og vi var 6 søskende.
John Holm

Andrea Rasmussen

Andrea var det mest elskelige menneske jeg husker fra min barndom, cyklede tit op til Gedesby og besøgte hende.
John Holm

Uddrag af Laura´s breve

Brevene fra Laura til Hedvig og Hans var hjertelige og omsorgsfulde.
John Holm

Hans Petersen Boesen

I 1937 købte Hedvig - dengang Iversen - fra Tuse Næs og Hans Boesen fra Stouby den gamle faldefærdige gård i Gedser.
John Holm

Lidt om os fra før 1946

Før 1946 var hjælpen en enepige, ikke en hjemmehjælper, teenagers var ikke opfundet, og dronningen var hende, der var gift med kongen.
John Holm

Inger Boesens beretning om slægtsgården

I vores familie i Stovby har vi et stykke træ, som har siddet i væggen, der står 1698 på det.
Inger Boesen

Følte sorg, naar noget ikke lykkedes

Skræddermester H. C. Pedersen Øster Ulslev, har den 10. marts 1963 været selvstændig mester i 50 år.
Jytte Hansen

SÅDAN BRYGGER MAN ØL PÅ GAMMELDAWS FACON

Det er ikke mere end godt en snes år siden, at det var almindeligt på mange gårde på Sydfalster, at man selv bryggede Øl.
John Holm