Billeder
Karen og Lars Iversen
Lars Iversen
DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Karen Kirstine Iversen

Karen Kirstine Iversen

Født: Karen Kirstine Olsen, Stadslunde, Udby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt som datter af Hans Olsen og Johanne Sørensen

Gift med Lars Ivertsen, Udby Kirke, Udby

 

Karen Kirstine og Lars Iversen fik 12 børn, heraf den 7. oktober 1899 en dreng, navngivet Jens Carl der døede samme år den 23. december. 

Karen Kirstine blev gift 19½ år gammel.   
Børnene fik en en god og forstandig opdragelse i deres hyggelige, propre og velordnede hjem.
Så snart de kan begynde at hjælpe til, tager de ivrigt og flittigt del i det daglige arbejde ude og inde, og det hele går med godt humør.

I kommuneskolen hører hans børn stadig til de allerflinkeste både i opførsel og kundskaber og afgiver bevis for, at flid, orden og disciplin er den tap, hvorom alt drejer sig, når et arbejde skal gøres og gøres godt, hvadenten det udføres i stalden, hønsehuset, rodfrugtmarken eller i skolestuen. Men det bør understreges og tilføjes, at Lars Iversen må tilskrive sin meget dygtige hustru mindst halvdelen af æren for det gode arbejde, der udføres dag efter dag i hans hjem, og særlig æren for den økonomi, hygge og orden, der er inden for hjemmets mure.

Lars Iversens Hustru er selv fra et lille hjem, hvor der var 8 søskende. Hun tjente efter sin konfirmation hos en gårdmandsfamilie i Hørby i 4 år under en dygtig, elskværdig og forstandig husmoders vejledning og lærte derefter at sy, og det kommer hende tilgode nu, da hun skal sørge for tøj til sine mange børn, der altid er så rene, pæne og velholdte, så det er en fornøjelse at se dem.

Lars Iversens hustru har et ypperligt humør og et godt sind, og glæder sig hver dag over sine børn, over sit hjem og over fremgangen i den fælles bedrift.

 

Historier

Lars Iversen
Var man født i sidste halvdel af forrige århundrede og vokset op på landet, blev man uundgåeligt præget af højskole- og andelsbevægelsens tanker og ideer.

Sangen om Tuse Næs
Tuse Næs, eller Næsset, som de indfødte kalder det, en frugtbar og naturskøn halvø med Holbækfjorden til syd og Lammefjorden mod nord.

Beretning til Nationalmuseet om et sjællandsk husmandshjem
Således var titlen på en artikel i Husmandsalmanak for året 1910. Beretning til Nationalmuseets bog "Herregårdsliv" skrevet af Marie Pedersen omkring 1973.

Gdr. Lars Iversen, Bognæs
Gaardejer Lars Iversen, Bognæs, er i Dag død på Holbæk Amtssygehus, hvor han har ligget alvorligt syg det sidste Par Maaneder.

Lars Iversens Jordefærd
Gdr. Lars Iversen, Bognæs, forhen Uglerup, begraves i Gaar fra Højby Kirke.


  

Nogle data er beskyttet! For at se dem skal du indtaste password


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

I. Hanne Marie Schwedler
II. Methine Marie Pedersen
III. Laura Marie Johansen
IV. Hans Martin Iversen
IX. Anna Qvist
V. Jens Karl Iversen
VI. Lars Viggo Iversen
VII. Svend Iversen
VIII. Martha Olsen
X. Henry Iversen
XI. Hedvig Boesen

 
Status

Senest opdateret d. 22. juni 2019 af John Holm

Del på Facebook