Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

flere...

Stamskoven Pro ver. 4.01 (nov. 2016)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

februar

Irene Holm

december

Georg Schwedler
Erik Rubek Hansen

november

Tania Gomes
David Buch

oktober

Manuel da Silva
Kristian Holm Buch
Fernando Pereira

juni

Margaret Anderman
Marie Boesen
Karen Iversen
John Preben Holm

flere...

Familien Iversen fra Uglerup Huse - Tuse Næs

Karen Kirstine og Lars Iversen samt deres 11 børns familier 
med 500 personer i Danmark, Frankrig, USA og England 

Lars Iversens søskende forsætter på kisserup.stamskoven

Såfremt du ønsker at se personlige data GDPR kan kodeord fås fra webmaster


Hvad var det dog der skete

1. Hvad var det dog der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts

må smelte ved at se det,

den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord

og gav den med sit søblå flor

et stænk af himlens tone?

Den lille anemone,

jeg planted dér i fjor.


2. På Lolland jeg den hented,

et kærtegn fra min fødeø.

Så gik jeg her og vented

og tænkte, den må dø;

den savner jo sit skovkvarter,

sin lune luft, sit fede ler;

i denne fjendske zone

forgår min anemone,

jeg ser den aldrig mer.


3. Nu står den der og nikker

så sejersæl i Jyllands grus,

ukuelig og sikker

trods ensomhed og gus,

som om alverdens modgang her

har givet den et større værd,

en lille amazone

og dog min anemone

som søens bølge skær.


4. Hvad var det dog der skete?

Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts

det smelter ved at se det

den første dag i marts.

Jeg tænkte: "Evigt skiltes ad

min sjæl og glæden", da jeg sad

i vint'rens grumme done.

Nu gør min anemone,

mit hjerte atter glad.


5. For denne rene farve

den er mig som en vårens dåb,

den la'r mig nyfødt arve

en evighed af håb.

Så bøjer jeg mig da mod jord

og stryger ømt dit silkeflor,

en flig af nådens trone.

Du lille anemone,

hvor er vor skaber stor!

 

  

Søskende-historie


Fra den første datter blev født hos ægteparret Karen Kirstine og Lars Iversen i Uglerup Huse til den længstlevende døde i 2008, gik der 117 år. 
 

1.    Hanne Marie Schwedler 1891-1978.
Hun kom som ung pige til København, blev gift med Carl Schwedler og boede i Hvidovre. Hun boede hele sit voksne liv i København.
Kontaktperson: Ellen Birgitte Bjarnø - mail oplyses ved indtastet Password
 

2.    Marie Methine Pedersen 1893-1984.
Hun blev en af de første kvinder, der markere­de sig politisk i Holbæk. Hun blev valgt ind i byrådet i 1928 for Socialdemokratiet og blev senere viceborgmester. Hun var drevet af en trang til at hjælpe de svageste i samfundet.
Kontaktperson: Hans Henrik Møller - mail oplyses ved indtastet Password
 

3.    Laura Marie Johansen 1895-1983.
Efter moderens tidlige død tog Laura sin tørn med husførelsen for faderen og yngre søskende. Hun blev gift og flyttede til et husmandssted i Drusebjerg nær Svinninge og senere til en gård i Vallekilde.
Kontaktperson: Maggie Speldewinde - mail oplyses ved indtastet Password
 

4.    Hans Martin Iversen 1897-1986.
Han elskede at gå i Hørby Skole hos førstelærer Martin Attrup. Han boede hele sit voksne liv i England, hvor han gjorde karriere i bankverdener og som direktør for Danish Bacon Company's hovedafdeling i England. Han blev tildelt Ridder af Dannebrog-ordenen for sin indsats.
Kontaktperson: Margareth Andermann - mail oplyses ved indtastet Password
 

5.    Jens Karl Iversen 1900-1942.
Han fik tildelt et 10 tønder land statshusmands­brug på Fyn. Ud over landbrug interesserede han sig for skole, politik og bestyrelsesarbejde i husmandsforeningen og eksport­slagteriet. Han var også medlem af Statens Jordlovsudvalg. Højdepunktet var, da han blev formand for de fynske husmænd. Han gjorde sig gældende i Det Radikale Venstre.
Kontaktperson: Karen Tranberg - mail oplyses ved indtastet Password
 

6.    Viggo Lars Iversen 1902-1984.
Han kommislære i Hørby Brugsforening og derfra til Holbæk og Omegns Brugsforening og blev uddeler i brugsen i Nr. Jernløse i 1926. Andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Andelsbankens afdeling i Holbæk og var i nogle år næstformand i bankens hoved­bestyrelse.
Kontaktperson: Charlotte Killemose - mail oplyses ved indtastet Password
 

7.    Svend Iversen 1904-2008.
Han kom 16 år gammel til England på opfordring af broderen Hans, som var kommet derover otte år i forvejen. Storebror Hans betalte for Svends skolegang i to år. Han blev bankuddannet og var direktør for Danish Bacon Company i Exeter, Sydengland. Han døde som den sidste af de 11 søskende i år, 104 år gammel.
Kontaktperson: Lesley Iversen - mail oplyses ved indtastet Password
 

8.    Martha Olsen 1906-1995.
Hun boede hele sit liv på Tuse Næs. Var gift med Christian Olsen, Kisserup. I hendes sidste år boede hun og broderen Henry, efter at de begge var blevet alene, i samme hus i Udby.
Kontaktperson: Anne Malborg Henriksen - mail oplyses ved indtastet Password
 

9.    Anna Qvist 1908-1998.
Hun blev husbestyrerinde hos sin ældre bror Viggo, da han blev uddeler i Nr. Jernløse Brugsforening. Han var på det tidspunkt ugift. Det var i brugsen, Anna fandt sin kommis, Jacob, som hun blev gift med. De blev uddelerpar i brugsen i Verup ved Dianalund.
Kontaktperson: Hanne Seiding - mail oplyses ved indtastet Password
 

10.  Henry Iversen 1909-2000.
Han kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 overtog »Batterigård« i Bognæs. Han boede hele sit liv på Næsset og markerede sig i lokal­samfundet bl.a. som sognerådsformand i Udby Sogn. Sønnen Jørgen Damkjær Iversen overtog Batterigård, i 1978.
Kontaktperson: Kirsten Nielsen - mail oplyses ved indtastet Password
 

11.  Hedvig Boesen 1912-2006.
Som den yngste af pigerne skulle hun blive hjemme for at holde hus for faderen. Siden kom hun til Nord­sjælland på et pensionat og derefter på Ollerup Gymnastikhøj­skole. Hun besøgte sine to brødre i England, og derpå rejste hun til Falster, hvor hun blev gift med Hans og blev gårdmandskone.
Kontaktperson: Irene Holm - mail oplyses ved indtastet Password
 

 

 

De 10 mest brugte efternavn:
Iversen, Hansen, Egdal, Olsen, Holm, Christensen, Damgaard, Anderman, Qvist, Schwedler  


Mest sete personer siden 1. februar 2020
Hedvig Boesen   11422   
Karen Lise Møller   11157   
Christen Christensen   11021   
Lone Damkjær Larsen   9670   
Kirsten Nielsen   9497   
Sanne Nielsen   8783   
Lars Iversen   8644   
Mads D. H. Larsen   8589   
Stine D. H. Larsen   8353   
Simon Pedersen   8010   
   


Senest fødte børn i familien

  

Ældste fødeår: 1737  
- albummet indeholder 500 personer, 51 historier og 215 billeder.


 Seneste opdateringer

   


6 besøgende lige nu

 

 

Billeder
GryPerTinaMadsEmma