Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

flere...

Stamskoven Pro ver. 4.01 (nov. 2016)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

august

Leslie Iversen
Gitte Henriksen

april

Hanne Pia Andersen

februar

Irene Holm

december

Georg Schwedler
Erik Rubek Hansen

november

Tania Gomes
David Buch

oktober

Manuel da Silva
Kristian Holm Buch
Fernando Pereira

flere...

Familien Iversen fra Uglerup Huse - Tuse Næs

Karen Kirstine og Lars Iversen samt deres 11 børns familier 
med 500 personer i Danmark, Frankrig, USA og England 

Lars Iversens søskende forsætter på kisserup.stamskoven

Såfremt du ønsker at se personlige data GDPR kan kodeord fås fra webmaster 


 


En rose så jeg skyde

op af den frosne jord,

alt som os fordum spå'de

profetens trøsteord.

Den rose spired frem

midt i den kolde vinter

om nat ved Betlehem.


For rosen nu jeg kvæder

om kap med Himlens hær.

En jomfru var hans moder,

Maria ren og skær.

I ham brød lyset frem

midt i den mørke vinter

om nat ved Betlehem.


Den rose fin og lille

har dejlig duft og skær;

den lyse for os ville

og sprede mørket her;

i sandhed mand og Gud;

af syndens nød og pine

han nådig hjalp os ud.

 

  

Søskende-historie


Fra den første datter blev født hos ægteparret Karen Kirstine og Lars Iversen i Uglerup Huse til den længstlevende døde i 2008, gik der 117 år. 
 

1.    Hanne Marie Schwedler 1891-1978.
Hun kom som ung pige til København, blev gift med Carl Schwedler og boede i Hvidovre. Hun boede hele sit voksne liv i København.
Kontaktperson: Ellen Birgitte Bjarnø - mail oplyses ved indtastet Password
 

2.    Marie Methine Pedersen 1893-1984.
Hun blev en af de første kvinder, der markere­de sig politisk i Holbæk. Hun blev valgt ind i byrådet i 1928 for Socialdemokratiet og blev senere viceborgmester. Hun var drevet af en trang til at hjælpe de svageste i samfundet.
Kontaktperson: Hans Henrik Møller - mail oplyses ved indtastet Password
 

3.    Laura Marie Johansen 1895-1983.
Efter moderens tidlige død tog Laura sin tørn med husførelsen for faderen og yngre søskende. Hun blev gift og flyttede til et husmandssted i Drusebjerg nær Svinninge og senere til en gård i Vallekilde.
Kontaktperson: Maggie Speldewinde - mail oplyses ved indtastet Password
 

4.    Hans Martin Iversen 1897-1986.
Han elskede at gå i Hørby Skole hos førstelærer Martin Attrup. Han boede hele sit voksne liv i England, hvor han gjorde karriere i bankverdener og som direktør for Danish Bacon Company's hovedafdeling i England. Han blev tildelt Ridder af Dannebrog-ordenen for sin indsats.
Kontaktperson: Margareth Andermann - mail oplyses ved indtastet Password
 

5.    Jens Karl Iversen 1900-1942.
Han fik tildelt et 10 tønder land statshusmands­brug på Fyn. Ud over landbrug interesserede han sig for skole, politik og bestyrelsesarbejde i husmandsforeningen og eksport­slagteriet. Han var også medlem af Statens Jordlovsudvalg. Højdepunktet var, da han blev formand for de fynske husmænd. Han gjorde sig gældende i Det Radikale Venstre.
Kontaktperson: Karen Tranberg - mail oplyses ved indtastet Password
 

6.    Viggo Lars Iversen 1902-1984.
Han kommislære i Hørby Brugsforening og derfra til Holbæk og Omegns Brugsforening og blev uddeler i brugsen i Nr. Jernløse i 1926. Andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Andelsbankens afdeling i Holbæk og var i nogle år næstformand i bankens hoved­bestyrelse.
Kontaktperson: Charlotte Killemose - mail oplyses ved indtastet Password
 

7.    Svend Iversen 1904-2008.
Han kom 16 år gammel til England på opfordring af broderen Hans, som var kommet derover otte år i forvejen. Storebror Hans betalte for Svends skolegang i to år. Han blev bankuddannet og var direktør for Danish Bacon Company i Exeter, Sydengland. Han døde som den sidste af de 11 søskende i år, 104 år gammel.
Kontaktperson: Lesley Iversen - mail oplyses ved indtastet Password
 

8.    Martha Olsen 1906-1995.
Hun boede hele sit liv på Tuse Næs. Var gift med Christian Olsen, Kisserup. I hendes sidste år boede hun og broderen Henry, efter at de begge var blevet alene, i samme hus i Udby.
Kontaktperson: Anne Malborg Henriksen - mail oplyses ved indtastet Password
 

9.    Anna Qvist 1908-1998.
Hun blev husbestyrerinde hos sin ældre bror Viggo, da han blev uddeler i Nr. Jernløse Brugsforening. Han var på det tidspunkt ugift. Det var i brugsen, Anna fandt sin kommis, Jacob, som hun blev gift med. De blev uddelerpar i brugsen i Verup ved Dianalund.
Kontaktperson: Hanne Seiding - mail oplyses ved indtastet Password
 

10.  Henry Iversen 1909-2000.
Han kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 overtog »Batterigård« i Bognæs. Han boede hele sit liv på Næsset og markerede sig i lokal­samfundet bl.a. som sognerådsformand i Udby Sogn. Sønnen Jørgen Damkjær Iversen overtog Batterigård, i 1978.
Kontaktperson: Kirsten Nielsen - mail oplyses ved indtastet Password
 

11.  Hedvig Boesen 1912-2006.
Som den yngste af pigerne skulle hun blive hjemme for at holde hus for faderen. Siden kom hun til Nord­sjælland på et pensionat og derefter på Ollerup Gymnastikhøj­skole. Hun besøgte sine to brødre i England, og derpå rejste hun til Falster, hvor hun blev gift med Hans og blev gårdmandskone.
Kontaktperson: Irene Holm - mail oplyses ved indtastet Password
 

 

 

De 10 mest brugte efternavn:
Iversen, Hansen, Egdal, Olsen, Holm, Christensen, Damgaard, Anderman, Qvist, Schwedler  


Mest sete personer siden 1. oktober 2020
Hedvig Boesen   12453   
Karen Lise Møller   11968   
Christen Christensen   11668   
Lone Damkjær Larsen   10655   
Kirsten Nielsen   10470   
Lars Iversen   9568   
Sanne Nielsen   9525   
Mads D. H. Larsen   9279   
Stine D. H. Larsen   8991   
Simon Pedersen   8612   
   


Senest fødte børn i familien

  

Ældste fødeår: 1737  
- albummet indeholder 500 personer, 51 historier og 215 billeder.


 Seneste opdateringer

   


5 besøgende lige nu

 

 

Billeder
GryPerTinaMadsEmma